En professor ved Harvard har lagt frem et matematisk bevis som betyr at det er mulig å lage en kryptering som er uknekkelig. Metoden består av en strøm av tilfeldig genererte tegn som kan dekodes med en matematisk formel.

— Vi utvikler noe som tidligere har vært utenkelig. Det er selvfølgelig meget spennende, sier professor i informatikk ved Harvard, Michael Rabin.

Straks beskjeden er dekodet forvinner datastrømmen og en hacker kan ikke snappe den opp, hevder han. Det har tidligere vært laget uknekkelige koder, men da med engangsnøkler. Rabins metode gjør at nøkkelen er gjenbrukbar.

— Formelen er troverdig og det matematiske arbeidet en bragd, men vi kan ikke utelukke at fremtidens datamaskiner kan lagre så mye data at datastrømmen i Rabins metode kan snappes opp, sier professor i informatikk ved Princeton, Richard Lipton, til Associated Press. (Origo)