Teknologi kalt "DVI actualdepth monitors" viser bilder i to fysiske plan og gir en følelse av dybdesyn på en dataskjerm. Skjermene utvikles av det New Zealand-baserte forskningsfirmaet Deep Video Imaging. Monitorene består av flere lag av skjermer av flytende krystaller (LCD), og tar bort behovet for 3D-briller.

Selskapet planlegger protyper ment for PCer i løpet av neste år. Monitorene skal være tynnere enn ordinære skjermer og er kompatible med alle typer operativsystemer. En av de store problemene i utviklingen av skjermene er interferensen som oppstår når man plasserer to LCD-skjermer når hverandre.

DVI har tatt en rekke verdensomspennende patenter og brukt 3,5 millioner dollar på forskning og utvikling. Selskapet vil lisensiere teknologien til andre firmaer, skriver Reuters.(Origo)