NTV, den eneste riksdekkende uavhengige russiske TV-stasjonen, ble symbolet på kampen for pressefrihet i Russland. Men natt til lørdag var det slutt. Da slo en vaktstyrke fra det statlige selskapet Gazprom til og overrumplet NTVs egen vaktstyrke. De nektet NTVs journalister adgang til bygningen. Noen ble avkrevd en lojalitetserklæring, mens andre fikk vite at de var permittert.

Flere ledende journalister kunngjorde at de i stedet vil opprette en ny uavhengig TV-stasjon.

President Vladimir Putin har nå forsiktige og ansvarlige ledere på plass i alle de store TV-kanalene. Putin har ikke involvert seg direkte i striden om NTV, med henvisning til at det er en konflikt på eierplan. Men ved å bruke helgen til et høyt profilert besøk i Tsjetsjenia, greide Putin å overskygge overtakelsen av NTV fullstendig.

Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov viste NTV-journalistene sin solidaritet ved å oppløse et redaksjonsråd for NTV, som han var formann for. Gorbatsjov har kritisert bruken av makt for å overta NTV, en overtakelse som ble gjennomført til tross for forsikringer fra Putin om at saken skulle avgjøres i rettsapparatet.

(NTB)