NIELS JURGENSEN

Soldatene skjøt først granater mot butikken i sentrum av Naltsjik der de militante islamistene hadde forskanset seg med gislene. Deretter stormet de butikken og befridde gislene.

Men sikkerhetsstyrkene stormet også angripernes stillinger andre steder i byen, blant annet en politistasjon, og nedkjempet i løpet av dagen de siste angriperne. Ifølge den russiske viseinnenriksministeren Andrej Novikov er 108 mennesker drept, av dem 72 angripere samt 24 soldater eller politifolk og 12 sivile. I tillegg kommer minst 51 sårede. 31 av angriperne er tatt til fange, opplyses det.

Basajev ikke bekreftet

Det antas at opprørslederen Ilyas Gortsjkhanov, som også skal ha organisert et angrep i Kabardino-Balkaria i fjor, er blant de drepte, sa viseinnenriksministeren som samtidig understreket at det ikke er bekreftet at lederen for de tsjetsjenske opprørerne, Sjamil Basajev, sto bak angrepet.

Angrepet på regjeringsbygg og politistasjoner i Naltsjik ble innledet torsdag morgen av en større geriljastyrke som trolig for det meste var sammensatt av tsjetsjenske opprørere. Ifølge opplysninger på en tsjetsjensk webside fikk angriperne støtte av en lokal «islamsk brigade».

Stor fattigdom

Kabardino-Balkaria er et av Russlands fattigste områder. Gjennomsnittslønnen er kun omkring halvparten av gjennomsnittslønnen i hele Den russiske føderasjon. Nesten to tredjedeler av den lille republikkens budsjett utgjøres av tilskudd fra sentralregjeringen i Moskva — nesten like mye som den føderale, økonomiske støtte til Tsjetsjenia - og fattigdommen ses av mange som grobunn for støtten til islamske ekstremister, som i økende grad forsøker å destabilisere situasjonen i det nordlige Kaukasus. Det uveisomme terrenget er velegnet til å føre geriljakrig, og i fjor trappet islamske grupper opp angrepene på regjeringsstyrkene i regionen. Tidligere i år er russiske styrker to ganger satt inn mot opprørere som hadde forskanset seg i bygninger i Naltsjik.

Ny president

President Putin utnevnte i september Arsen Kanokov til ny president i republikken. Han er tidligere medlem av det russiske parlamentets underhus, Statsdumaen, og har sverget å kjempe mot klanstyre og korrupsjon.