JAN LUND OG NTB

Normalt iverksettes slike forholdsregler for å hjelpe mennesker som er truet på livet eller har samarbeidet med politiet i større kriminalsaker.

Kilder innenfor politiet opplyser at det ikke er skjedd etter ønske fra den siktede men på politiets initiativ med det formål å beskytte ham.

24-åringen ble i går varetektsfengslet i to uker siktet for drapet på Anna Lindh. Rettsforhandlingen var kort. Prosedyren varte mindre enn en halv time og dommeren besluttet også at mannen skal mentalundersøkes.

24-åringen har vært i retten tre ganger tidligere for truende eller voldelig adferd med klare psykopatiske overtoner. I alle tre tilfelle lød dommen på behandling. Han var for syk til å sendes i fengsel og for frisk til å tvangsinnlegges, så det foregikk i det åpne behandlingssytemet. Dokumenter viser at han ikke fulgte planene og på et tidspunkt fikk en advarsel fordi han dermed ikke overholdt betingelsene i dommen.

Bad om å bli innlagt

Men for ganske kort tid siden ble 24-åringen innlagt, og fem dager før Anna Lindh ble stukket ned i stormagasinet NK i Stockholm ble han utskrevet. Til Svenska Dagbladet bekrefter en overlege ved institusjonen at han kjenner godt til 24-åringen.

— Han har ligget hos oss, og ble skrevet ut den 5. september, sier legen som ikke står frem med navn.

Omtrent samtidig med at Anna Lindh døde på operasjonsbordet, tok 24-åringen kontakt nok en gang med en psykiatrisk institusjon og bedt om hjelp, men var blitt avvist, skriver Aftonbladet.

I Sverige stilles det nå spørsmål ved om psykiatrien har spilt fallitt. Hvis det viser seg at Sveriges utenriksminister ble drept av en person som burde vært på en institusjon, vil debatten som allerede er i gang etter flere stygge voldsgjerninger begått av psykisk ustabile personer, blusse opp for fullt.

Leverte støvsugerpose

Ifølge svenske medier har påtalemyndigheten klare bevis mot 24-åringen.

Blant annet skal det være overensstemmelse mellom 24-åringens biologiske arvestoff og DNA funnet i capsen som politiet knytter til drapshandlingen. DNA-prøvene skal politiet ha fått allerede før de pågrep 24-åringen onsdag.

Etter at Anna Lindh ble drept, skal 24-åringen ha oppsøkt en kamerat og presset ham til å barbere av ham alt håret. Kameraten skal deretter ha oppsøkt politiet og gitt dem innholdet fra en støvsugerpose. Politiet skal så ha fått tatt DNA-prøve av mannen.

Hvorvidt 24-åringen nå er barbert, fikk offentligheten ikke se i fengslingsmøtet fredag. 24-åringen skjulte seg under et stort, gult pledd da han kom inn i den strengt bevoktede sikkerhetssalen i Stockholm tingrett.

Dommeren reagerte kraftig på dette.

— Du må i hvert fall ta bort deler av pleddet så vi får se ansiktet ditt, sa han.

24-åringen, som satt med ryggen mot de bortimot 70-80 journalistene i salen, fjernet da en flik av pleddet slik at ansiktet hans ble synlig for dommeren.

Utilpass og rotløs

Men til tross for at det er satt i verk tiltak for å slete 24-åringens identitet, har mediene for lengst fått tak i passbildet med personopplysninger.

Men dommeren i byretten, Göran Nilsson, gjorde det ved starten av fengslingsmøtet klart at han selv ville ta stilling til om 24-åringens navn skulle offentliggjøres. Og da kjennelsen forelå, leste dommeren opp 24-åringens fulle navn flere ganger.

Forsvarer Peter Althin, reagerer kraftig på at dommeren offentliggjorde den mistenktes navn.

Papirer som svenske medier nådde å få adgang til før trådene tilbake til mannens fortid ble kappet, viser at mannens splittede barndom mellom det tidligere Jugoslavia og Sverige kan ha vært en vesentlig ingrediens i den cocktailen som har skapt en potensiell drapsmann. En ung utilpasset og rotløs mann med store psykiske problemer, som det har vært vanskelig for ham selv, omgivelsene og samfunnet å takle.

Reagerer på lekkasjer

Anklagene mot 24-åringen er de alvorligste siden Palme-drapet, sier 24-åringens forsvarer. Selve fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og advokat Althin ville etter møtet ikke si noe om hva slags bevis påtalemyndigheten la fram.

— Jeg kan ikke si noe, fordi jeg ikke får si noe, fordi jeg er bundet av taushetsplikt, sa han.

Althin, som er en av Sveriges fremste forsvarsadvokater, retter flengende kritikk mot personene som står bak lekkasjene i saken.

— De må jo komme fra politiet. Jeg synes politiledelsen bør gå ut og sørge for at det blir satt en stopper for alle lekkasjene, sa han. Althin sier han blir «forbannet» når motparten lekker som en sil, uten at han selv får kommentere opplysningene.

Althin ser ikke bort fra at han i forsvaret av 24-åringen kan komme til å sette i gang alternativ etterforskning.

— Det kan dreie seg om både egen etterforskning av DNA-funn og om medisinske undersøkelser, sier han.

UNDER GULT PLEDD: Den drapstiltalte skjulte seg under et stort, gult pledd da han kom inn i den strengt bevoktede sikkerhetssalen i Stockholm tingrett. Dommeren bad han løfte opp pleddet så han kunne se ansiktet på 24-åringen.<br/>ILL: EPA