Sentrumsorienterte DS, nasjonalkonservative DSS og liberale G17+ har til sammen flertall i den nye nasjonalforsamlingen i Serbia. Alle regnes som mer eller mindre moderate, og er positive til et framtidig EU-medlemskap.

Men regjeringsforhandlingene ventes å bli vanskelige – ikke minst på grunn av Kosovo-spørsmålet. Der har nasjonalkonservative DSS, under statsminister Vojislav Kostunicas ledelse, lagt seg på en mye hardere linje enn sine mulige koalisjonspartnere.

Det er også et åpent spørsmål hvor lenge en slik regjering vil kunne holde sammen. Den internasjonale avgjørelsen av Kosovos framtid er like om hjørnet, og det er langt fra sikkert at de vil greie å stå sammen gjennom den stormen som da kommer.

De ytterliggående nasjonalistene i SRS ble igjen sterkeste parti i parlamentet, med 28,3 prosent av stemmene. Partilederen, Vojislav Seselj, sitter fengslet i Haag, beskyldt for krigsforbrytelser.

President Tadics DS ble nest størst, med 22,7 prosent, mens nasjonalkonservative DSS fikk 16,4 prosent. Både de liberale i G17+ og LDP kom over sperregrensen på fem prosent. Det samme gjorde sosialistpartiet, det gamle partiet til den avdøde presidenten Slobodan Milosevic.