Den nye tentative datoen for Mirs styrt er 20. mars, ifølge russiske romfartsmyndigheter. De vil ha Mir litt nærmere før de gir den det siste dyttet mot atmosfæren. Den vanskeligste delen av operasjonen er å stabilisere stasjonen som nå ruller langsomt rundt. Operasjonen vil kreve mye drivstoff og elektrisk kraft. Mirs batterier er gamle og ustabile.

Mir nærmer seg jorden ved hjelp av naturlig kraft. Bakkekontrollen fyrer opp rakettene og gir den det siste dyttet når den er nærmere atmosfæren. Mye av Mir brenner opp før den når Jorden, men ganske store deler vil nå planeten.

(Origo)