KLAUS JUSTSEN

De 12 medlemmene av hærens 507. vedlikeholdskompani hadde ingen ambisjoner om å komme på nært hold av den irakiske fienden, for slett ikke å snakke om å bli krigshelter, da de i en større forsyningskolonne rullet opp gjennom Irak.

De ti mennene og to kvinnene var dyktige håndverkere som i hæren hadde fått en spesialutdannelse slik at de raskt, selv under vanskelige forhold, kunne reparere det stadig mer kompliserte og høyteknologiske utstyret.

For vel en uke siden kom den lille gruppen på avveier i en voldsom sandstorm og falt et øyeblikk senere i bakhold. Med sine lette håndvåpen hadde de ingen sjanse. Fem av dem ble senere fremvist på irakisk tv, som også viste likene av fire av deres kolleger. Senere er ytterligere to lik funnet, og gruppens tolvte medlem betraktes også som omkommet.

Viktig rolle

Den tragiske episoden understreket hvor vesentlig rolle forsyningsenheter spiller i en moderne krig, og hvor utsatte de er når de skal føre vann og bensin nesten 500 kilometer fra basene i Kuwait gjennom fiendtlig terreng til enhetene ved fronten.

Det er en jobb uten glamour og uten belønninger, men det gjør det ikke mindre vesentlig. Eller som det heter i et av transportkompaniene: «Hvis du ikke har forsyninger, så har du ingen kamp.»

En moderne hær lider av en nesten uslokkelig tørst. En divisjon på ca. 16.000 mann og dens utstyr bruker i et tørt og varmt område som Irak omkring 1,2 millioner liter vann om dagen.

Hvis det dreier seg om en tungt bevæpnet divisjon med kampvogner og armerte mannskapskjøretøyer kan det daglige forbruket av bensin og diesel løpe opp i 2 millioner liter.

En M1 Abrams tanks er det mest avanserte verden har opplevd, men den er ikke miljøvennlig med et bensinforbruk på 225 liter i timen. Det er imidlertid småting i forhold til et angrepshelikopter med et brennstofforbruk på 550 liter i timen.

Direkte til fronten

Forsyningslinjene har utgangspunkt i Shuaiba-havnen sør for Kuwait by. En del av materialet som bringes inn av en konstant strøm av frakteskip, går direkte på lastebiler og derfra til fronten. Annet samles i Arifjan-depotet.

Før krigen startet ble det lagret 35 millioner liter diesel i underjordiske tanker. Tidligere ville militæret ha opprettet nye lagre, etter hvert som troppene rykket fremover. Det ga man denne gangen opp på forhånd. I stedet føres alt hele veien fra havnen eller lageret til troppene ved fronten.

I lys av de utallige geriljaangrepene som nå i mer enn en uke dels har falt kampenheter i ryggen, dels har hatt forsyningslinjene som et viktig mål, er det satt spørsmålstegn ved den beslutningen, men det er for sent å endre den nå.

I de kommende ukene blir vann et økende problem i takt med stigende temperaturer. Mange enheter har renseanlegg med seg, som kan utvinne 20.000 liter om dagen fra elver og sjøer.

Likevel vil soldatene fortsatt være avhengige av daglige forsyninger.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende