I et intervju på den amerikanske tv-kanalen ABC søndag fikk Rumsfeld spørsmål om han kunne utelukke bruk av atomvå-pen med relativt små stridshoder, såkalte taktiske kjernefysiske våpen. Rumsfeld svarte, ifølge nettstedet Drudge Report:

— Du vet, menneskeheten har gjort en enestående bragd. Vi har hatt dette utrolig kraftfulle våpenet, atomvåpen, i 55 år, og det er ikke blitt brukt i vrede siden 1945. Det er en enestående bragd, sa forsvarsministeren.

Intervjueren sa han måtte tenke på svaret, og at han ikke trodde det var et definitivt "nei". Rumsfeld fortsatte:

— Svaret var at vi burde være veldig stolt over at vi ikke har brukt disse våpnene på 55 år. Og vi er nødt til å finne så mange måter som mulig å hanskes med det alvorlige problemet terrorisme, sa Rumsfeld.

Videre: - Hvis du tenker på tapet av menneskeliv tirsdag, og samtidig tenker på hvor mange land som i dag har muligheter for andre såkalt asymmetriske trusler - krysserraketter, kjemiske våpen, biologiske våpen, cyber-krigsføring - dette er alle ting som blir brukt i denne delen av det 21. århundret. Og bakteriell krigføring ethvert sted på jorden ville føre til tap på ikke tusener, men millioner av menneskeliv.