For å unngå et stort antall dødsfall må omfattende vernetiltak iverksettes for å stanse spredningen av epidemien, advarer organisasjonen.

– Vi må handle raskt for å unngå at konsekvensene av dette utbruddet av denguefeber blir enda større, sier Anders Naucler, helsekoordinator i Det internasjonale Røde Kors— og Røde Halvmåneforbundet (IFRC).

Utbruddet på øygruppa Kapp Verde er den største rapporterte dengue-epidemien i Vest-Afrikas historie. Ifølge landets myndigheter er det registrert 13.700 tilfeller av sykdommen.

Minst seks mennesker har mistet livet, og så mange som 109 er rammet av den mest alvorlige typen smitte, hemoragisk denguefeber. Det meldes også om at feberen nå har nådd Senegal, der 55 tilfeller er rapportert.

Denguefeber, også kjent som tropefeber, er en sykdom som fraktes med mygg. Sykdommen gir lignende symptomer som malaria.