Frykten for at tingene kan floke seg til for utvidelsen ble hovedoppslag i siste utgave av den innflytelsesrike ukeavisen European Voice.

Avisen viser blant annet til at den høyreorienterte nederlandske koalisjonsregjeringen åpent vil revurdere tidspunktet for utvidelsen. Det tradisjonelt EU-vennlige flamske sosialistpartiet, som er med i Belgias koalisjonsregjering, vil også utsette utvidelsen inntil EU har ryddet opp i sitt innfløkte beslutningssystem.

I tillegg viser European Voice til en «økende skepsis» i flere europeiske land mot kostnadene ved å ta inn de nye, relativt fattige landene.

Disse «jungeltrommene» har vært svakt hørbare lenge, men nå øker lyden etter hvert som den andre irske folkeavstemningen om Nice-traktaten nærmer seg.

Nødløsning klar

Formelt sett er ratifisering av traktaten nødvendig for å gjennomføre utvidelsen. Den sikrer blant annet de nødvendige tilpasninger i EUs stemmerettsregler. Alle regner med at EU-kommisjonen har en nødløsning liggende klar i skuffen om irene skulle si nei til Nice for andre gang fredag 19. oktober. Men selv med det i bakhodet, er det liten tvil om at et nytt irsk nei vil skape en negativ stemning som kan balle på seg.

Danmarks statsminister Anders Fogh-Rasmussen har tidligere uttrykt sin frykt i så måte. Fogh-Rasmussen, EUs formann dette halvåret, sier at blir forhandlingene ikke sluttført på toppmøtet i København i midten av desember, kan hele utvidelsen bli lagt på is i mer enn seks år. Da blir det naturlig å vente til prosessen med å reformere EUs beslutningssystemer er ferdig før nye land tas inn.

Men fra offisielt EU-hold forsikres det om at alt er under kontroll.

— Utvidelsens dynamikk kan ikke lenger endres, sier Jean-Christophe Filori, en av Kommisjonens pressetalsmenn, til European Voice.

- Mer optimistisk nå

Også direktør Daniel Gros i anerkjente Centre for european policy studies (CEPS) sier til Bergens Tidende at han tror prosessen vil gå sin gang.

— Vi kan ikke være sikre på at det går bra, men jeg er mer optimistisk nå enn for noen måneder siden. Meningsmålingene i Irland er mer positive. Kypros-problemet har funnet en slags løsning. Og de politiske signalene etter valgene i Frankrike og Tyskland er gode. Hvis det går bra i Irland, hva skulle egentlig stanse utvidelsen, spør Gros.

— At mange ønsker reformer i beslutningsprosessene og i landbrukspolitikken først, for eksempel?

— Behovet for reformer er helt klart. Men jeg tror ikke noen på toppnivå vil koble sakene slik at utvidelsen trues. Jeg føler meg ganske sikker på at de blir enige, sier Daniel Gros.

10 land vil onsdag - etter alt å dømme - få grønt lys til å sluttføre forhandlingene i år. Bulgaria og Romania må, som ventet, smøre seg med tålmodighet til 2007. Tyrkia vil Kommisjonen foreløpig ikke sette på noen tidsplan. Til det mangler for mange reformer, ikke minst på menneskerettighetsområdet. Men Kommisjonen vil komme tyrkerne i møte ved å øke den økonomiske støtten.