Det har blitt hevdet at leukemi-utbrudd hos Bosnia— og Kosovo-veteraner ikke skyldes eksponering for utarmet uran fordi stråling bruker lengre tid på å føre til sykdom. To, ikke navngitte, seniorforskere vil ikke utelukke utarmet uran som årsak til blodkreft hos soldater som har vært i konfliktområder.

— Vi vet for lite om hvordan den menneskelige organisme reagerer på utarmet uran, sier en universitetsprofessor i fysikk til BBC News.

— Hva vi imidlertid vet fra Tsjernobyl-ulykken, er at kreftsykdommer kom raskere enn antatt hos de som ble utsatt for stråling, fortsetter han.

Utarmet uran er ikke særlig radioaktivt, men lite er kjent om effektene når det inhaleres.

— Vi vet lite om sykdomsrisikoen i forbindelse med utarmet uran. Derimot vet vi at uran skader DNA, noe som kan føre til kreft, sier den andre forskeren, som er en ledende ekspert på ione-stråling.

Det er ukjent hvorfor ekspertene ikke ønsker å stå frem med navn. (Origo)