"Urinløsningen", som nå blir testet i en nederlandsk spesialbil, reduserer utslippene av nitrogenoksid fra dieselbiler med inntil 80 prosent.

Urin-katalysator

Mens en bensinbil kan installere katalysator for å redusere miljøskadelige utslipp, er oksygennivået for høyt i dieselbiler til at en katalysator kan brukes.

Den nye oppfinnelsen sprøyter urin inn i eksosen. Varmen gjør at urinen blir omgjort til ammoniakk, som igjen gjør nitrogenoksid om til nitrogen og vanndamp. En lastebil med en 900 liter stor dieseltank, vil trenge en urintank på 50 liter for å få riktig blandingsforhold.

— Vi tisser for lite

Det er Det nederlandske nasjonallaboratoriet (TNO), den nederlandske bilfabrikanten DAF og den amerikanske katalysatorprodusenten Engelhard som sammen har kommet frem til dette, melder New Scientist.

Oljeselskapet Elf undersøker nå muligheten for å distribuere urin via bensinstasjoner. Foreløpig har de kommet frem til at egne urinpumper kan bli for dyrt.

— Selv om det allerede er toaletter på de fleste bensinstasjoner, produserer de for lite urin til at det er verdt å samle det inn og bruke det kommersielt, sier TNO.