— Det er kommet fram nye fakta som gjør at det kan bli aktuelt å etterforske denne saken, sa Del Ponte til avisen la Repubblica. Hun kom med lignende uttalelser til to andre italienske aviser.

FN-domstolens sjefanklager uttalte seg i forbindelse med den økende bekymringen for at ammunisjon laget av utarmet uran (DU) kan ha forårsaket kreft blant soldater som har tjenestegjort på Balkan. NATO brukte DU-ammunisjon på Balkan i 1994, 1995 og i 1999.

NATO og USA, som også brukte DU-ammunisjon i Gulfkrigen i 1991, har sagt at det ikke fantes bevis for noen sammenheng mellom DU og sykdom da ammunisjonen ble brukt.

Italia ba NATO gå i gang med en undersøkelse, etter at sju tidligere italienske Balkan-soldater døde av leukemi.

I Storbritannia ble det nylig gravd fram en nesten fire år gammel militær rapport, som pekte på mulig sammenheng mellom direkte kontakt med støv fra utarmet uran og økt risiko for visse kreftformer. Militære myndigheter i Storbritannia har imidlertid sagt at rapporten ikke holder vitenskapelig.

NTB