Juli er ingen feriemåned i Brussel. Særlig Kommisjonen har en voldsom innspurt foran den månedslange ferien som starter 1. august. Utspill og lovforslag hagler over uskyldige journalister og andre.

I forgårs stevnet Kommisjonen blant annet åtte medlemsstater for EU-domstolen fordi de — i motsetning til Norge - ikke vil godta direktivet som åpner for patent på liv.

I går fortsatte EU-kommissær Erkki Liikanen det mange ser som en kamp mot vindmøller. På en pressekonferanse varslet finnen nye tiltak for å komme uønsket e-postreklame for porno, Viagra og andre varer og tjenester til livs.

Halvparten av all e-post

Såkalt «spam» kostet EUs næringsliv 2,5 milliarder euro i fjor, hevdet Liikanen og viste til ferske beregninger. Tapselementene er først og fremst tiden som brukes til å tømme postbokser.

Da kan alle tenke seg hvilke kostnader som kan kalkuleres for 2003, året da fenomenet skyter fart for alvor. Liikanen hevdet at halvparten av all e-post i verden vil være spam innen sommeren er omme. Til det vil mange si at den grensen er nådd for lengst.

EU har vært i front på dette feltet ved å vedta forbud mot spam allerede i juli i fjor. Dette direktivet gjør nesten all forsendelse av e-post til privatpersoner til en kriminell handling, dersom den ikke skjer etter uttrykkelig samtykke.

Reglene skal være innarbeidet i nasjonalstatenes lovgivninger og følges effektivt opp senest innen 31. oktober i år.

Særlig fra Kina ...

Problemet er bare at det meste av det elektroniske søppelet sendes fra USA eller Asia, særlig Kina. Derfor skal EU nå reise saken innenfor OECD og på andre måter for å få til et bredt, globalt samarbeid. Andre forslag fra Erkki Liikanen i går var «workshops» på flere nivåer, blant annet med næringsliv og forbrukerorganisasjoner.

ý EU, medlemsstatene, industrien og forbrukerne har alle en rolle å spille her, både nasjonalt og internasjonalt. Vi må handle før vi slutter å bruke e-post eller mobiltelefoner, eller bruker disse verktøyene mindre enn vi ellers ville gjort, sa Liikanen.