Beslutningen om å utvide unntakstilstanden som tidligere var innført på øya Sicilia til også å gjelde resten av landet, ble tatt på et regjeringsmøte i Roma. Tidligere denne uken ble nesten 1000 kurdiske flyktninger satt i land på Sicilia.

— Økningen i den ulovlige innvandringen krever øyeblikkelige og samordnede mottiltak på europeisk nivå. Regjeringene i samtlige EU-land må trekkes med, het det i en offisiell kunngjøring etter regjeringsmøtet i Roma.

Den italienske regjeringen er imidlertid splittet i sitt syn på hva som skal gjøres med flyktningene som allerede er kommet til Italia. De fleste av regjeringens medlemmer skal være enige med innenriksminister Claudio Scajola om at de som er kommet, må få asyl.

Reformminister Umberto Bossi, som er kjent for sin steile holdning i innvandringssaker, krever på sin side en hardere linje. Italienerne må "slutte å gråte krokodilletårer" over folk som kommer til landet på ulovlig vis, sier Bossi.

(NTB)