Lederen for Filippinenes Røde Kors, Richard Gordon, sa søndag at han frykter at tallet på dødsofre vil passere 1.000. Det nøyaktige tallet vil kanskje aldri la seg fastslå, tilføyde Gordon, mens fjernsynskanalen CNN antydet at det kan dreie seg om flere tusen døde.

Lokale Røde Kors-arbeidere sa at 406 mennesker var funnet døde, mens listen over savnede sto på 398 navn. Men ingen hadde ennå full oversikt over hvor mange som ble rammet av de store rasene fra vulkanen Mayon etter et voldsomt uvær sist fredag.

– Det filippinske folk sørger over sine døde. Men midt i sorgen etter denne tragedien er vår nasjon takknemlig for hjelpen og forbønnene som strømmer til oss fra alle deler av verden, het det i en erklæring fra president Macapagal-Arroyos kontor søndag.

Det viste seg umulig å identifisere alle dødsofrene som var funnet, før gravleggingen i massegraver måtte begynne søndag. Myndighetene fryktet at det skulle bryte ut epidemier, og ga ordre om at begravelsene skulle gjennomføres.