NASA presenterte i dag nye og detaljerte bilder av solen tatt fra den japanske satellitten Hinode (tidligere Solar B).

De mest oppsiktsvekkende bildene og filmene viser fenomener ved solranden. Storslåtte strukturer av gass som «henger» over soloverflaten, bare holdt oppe av solens usynlige magnetfelt, skriver Norsk Romsenter.

Se spektakulære videoer av solen på NASA sine nettsider .

Tegnet strukturene

Astronomen Carl Fredrik Fearnley (1818-1890) var bestyrer ved observatoriet i Christiania. Han var Norges andre astronom og overtok bestyrerjobben ved observatoriet etter Christopher Hansteen.

I løpet av sin karriere som astronom observerte han gasstrukturer med et imponerenden detaljnivå.

De nøyaktige solobservasjonene ble gjort ved hjelp av et spektrohelioskop. Resultatene ble presentert på en astronomikongress i Hamburg i 1873 der han høstet stor anerkjennelse.

Gasstrukturene var tegnet med fargekritt på mørkt papir. De viser detaljer som bare kan ses med de beste solteleskoper under meget gode observasjonsforhold i dag.

Lastes ned på Svalbard

Tegningene demonstrerer Fearnleys usedvanlig skarpe blikk og spesielle begavelse som observerende astronom. De har en slående likhet med bildene som er tatt med dagens instrumenter ombord på solsatellitten Hinode.

Norge bidrar sterkt i prosjektet med nedlesing av data til Svalbard og et internasjonalt datasenter i Oslo. Alle data fra Hinode blir lest ned på Svalbard 15 ganger i døgnet.

— Vi regner med å gjøre store framskritt innen solfysikk de neste årene takket være god tilgang på data og nært samarbeid med europeiske, amerikanske og ikke minst japanske forskere, sier Pål Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter på senterets nettsider. Han er prosjektleder for den norske deltagelsen i Hinode-prosjektet.

NYE BILDER: Bildet viser strukturer av gass, som henger over soloverflaten holdt oppe av solens usynlige magnetfelt.
JAXA/NASA
JAXA/NASA
JAXA/NASA
Norsk Romsenter