Det er nettavisen til Universitetet i Bergen På høyden , som i dag forteller om denne studien.

Det er første gang subjektiv søvnighet er undersøkt i en stor norsk befolkningsstudie.

— Undersøkelsen som ble utført i 2002-2003 avkrefter myten om at det er flest eldre mennesker som sliter med søvnighet. Det er likevel overraskende at unge menn kommer dårligst ut, sier Bjørn Bjorvatn , professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag til På høyden.

Undersøkelsen bygger på et spørreskjema der respondentene rangerte, fra null til tre, sjansen for å sovne eller døse av i åtte ulike situasjoner i dagliglivet. Hele 2301 voksne personer ble telefonintervjuet. Undersøkelsen viser at generell hyppighet av sykelig søvnighet i befolkningen er på hele 17.7 %.

Bjorvatn understreker viktigheten av å skille mellom søvnighet og trøtthet. For eksempel er de som lider av insomnia ofte trøtte, men likevel ikke søvnige.

Han tror noe av grunnen til at unge menn sliter mest med problemet, har sammenheng med søvnmangel. Les artikkel i På høyden her .

Gjesping er en ufrivillig, dyp innpusting gjennom åpen munn, ofte ledsaget av strekking av overkropp og armer. Ordet gjespe kommer fra norrønt geispa. Fenomenet inntreffer vanligvis som følge av trøtthet, og oftest i timen før og etter nattesøvnen. Les mer om gjesping og årsaken til gjesping i wikipedia.

Og er du helt spesielt intressert i gjesping, kan du sjekke bilder og video av dyr som gjesper her.

TRØTT MARINEGAST: Menig Per Goffeng fra Oslo har stått tidlig opp ... eller vært for sen i seng. Ikke vet vi om Goffeng er sykelig søvnig, men hele 25 prosent av unge menn er det.
Roar Christiansen