Dansker flest oppfatter mange indre byområder som usjarmerende betongørkener preget av kriminalitet. Men blant folk i aldersgruppen fra 18 til 25 år oppfattes begrepet getto mer positivt, som et uttrykk for sterkt felles— og naboskap, skriver København-avisen Politiken.

Mer enn en tredel av de spurte i denne aldersgruppen kunne tenke seg å flytte til en bolig i områder som kalles gettoer, het det på Politikens nettsider torsdag. Thomas Martinsen, Direktør i kunnskapsorganisasjonen Bygningskultur Danmark, er overrasket.

Det er ikke bare behovet for billige bosteder som gjør at ungdommen trekkes til gettoene, tiltrekningen er også et trendfenomen, mener han.

– Mangfoldet i slike boligområder representerer en global kultur, sier Martinsen ifølge Politiken.

Københavns byråd for sysselsetting og integrasjon Jakob Hougaard er begeistret over ungdommens innstilling. Den viser at de unge ikke frykter folk fra etniske mindretallsgrupper, noe som trolig skyldes at de kjenner slike folk fra skole og fritidsaktiviteter, sier Hougaard.