NIELS JÜRGENSEN

Moskva

Med presidentinnsettelsen har Kreml understreket at det er «full kontroll» i den lille muslimske republikken. Men det kan være lett å ta feil av den unge presidenten. Det blir sagt om ham at han har ansiktet til en bruktbilselger.

Ramzan Kadyrov, med sitt hyggelige smil og sin unge alder til tross, er ikke til å spøke med. Tsjetsjenias fungerende president er sønn av tidligere president Akhmat Kadyrov, som ble drept i et bombeattentat i den tsjetsjenske hovedstad Groznyj, i mai i 2004. Et attentat som det antas at muslimske opprørere sto bak.

Etter dette har Ramzan Kadyrov, som er en tro støtter av Moskva og president Vladimir Putin, i realiteten styrt den muslimske, sørrussiske republikken med hard hånd ved hjelp av private «livvakter». I realiteten er det en liten hær som teller flere tusen mann. Utad hyller Kadyrov demokratiske prinsipper og pressefrihet.

Aldersgrense på 30 år

Egentlig skulle Ramzan Kadyrov for lengst blitt president, men siden forfatningen i Tsjetsjenia krever at presidenten skal være fylt 30 år, måtte han vente. I ventetiden har en annen Moskva-tro president, Al Alkhanov, styrt landet. Han ble valgt med stort flertall etter attentatet på Akhmat Kadyrov. I de snart tre årene som har gått har Ramzan Kadyrov offisielt vært 1. visestatsminister. Det kunne han være selv om han ikke var fylt 30 år.

I oktober kom den store dag da ble gammel nok til å overta presidentembetet, og for få dager siden innsatte den russiske president, Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov som fungerende president i stedet for Alkhanov. Hvem som vinner neste presidentvalg i Tsjetsjenia er det liten tvil om.

Når Ramzan Kadyrov sitter i den posisjonen han gjør, skyldes det at han er sin fars sønn og på bakgrunn av et ugjennomtrengelig nettverk av gamle og mektige klaner i den nordkaukasiske regionen. Med den unge Kadyrov ved roret vil Kreml kunne forsikre det russiske folk og omverdenen om at situasjonen i den lille muslimske republikken er under full krontroll.

Aksjonerte i Moskva

Ved siste parlamentsvalget i Tsjetsjenia vant Putins støtteparti, Et Forenet Russland, som ventet en sikker seier. Internasjonale observatører ga uttrykk for at valget ble korrekt gjennomført, men de understreket at opposisjonen hadde hatt store problemer med å komme til orde og at tsjetsjenske separatister ble avskåret fra å stille opp.

Hva som foregår bak kulissene er det vanskelig å få klarhet i. Da den tsjetsjenske opposisjonspolitikeren Movladi Bajsarov i november i fjor ble drept i Moskva, var det tsjetsjenske sikkerhetsstyrker som sto bak. Det var tilsynelatende første gang de gjennomførte en direkte aksjon i den russiske hovedstad. Bajsarov hadde flyttet til Moskva på grunn av uoverensstemmelser med Ramzan Kadyrov.

Bajsarov var en av de tidlige opprørere som seinere sluttet seg til den Moskva-tro tsjetsjenske ledelse. Kort tid før han ble drept anklaget han i et intervju Kadyrov for å ha beordret at han skulle tas livet av. Ifølge Bajsarov skulle det skje under påskudd av at han skulle ha stått bak en rekke bortførelser og drap i Tsjetsjenia siste årene.

ENDELIG PRESIDENT: Sist fredag ble Ramzan Kadyrov (i midten) innsatt som president i Tjetjenia, etter at han fylte 30 år sist oktober.
STRINGER/RUSSIA