Domstolen i Milano skal vurdere om det er nok beviser i saken til å tiltale den 69 år gamle politikeren og forretningsmannen for å ha bestukket den britiske advokaten David Mills i forbindelse med en innbetaling av 600.000 dollar.

Påtalemyndigheten i Milano siktet formelt de to mennene i mars.

Anklagen går ut på at Berlusconi bestakk Mills for å få ham til å avgi en fordelaktige vitneforklaring i to korrupsjonssaker i 1997. Sakene har forbindelser til Berlusconis forretningsvirksomhet.

Påtalemakten mener å kunne bevise at hensikten med innbetalingen i 1997, som ble foretatt av Berlusconis familieselskap Fininvest, var å overtale Mills til å avgi falsk forklaring.

Både Berlusconi og Mills nekter for at det var snakk om en bestikkelse.

Ingen av de to mennene var i rettssalen mandag. Saken gjenopptas fredag.