Brannmannskaper ble tilkalt etter at et tjuetall passasjerer, alle om bord i det samme toget, klaget over lignende plager. De ble undersøkt av medisinsk personell som slo fast at det ikke var noe alvorlig. Men myndighetene besluttet likevel å stanse trafikken

Ikke gift

Det ble ikke funnet spor av giftige kjemikalier, og kort tid senere kjørte togene som normalt.

Problemer i T-banesystemets klimaanlegg kan være årsaken til plagene.

Frykten for terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen har økt etter terrorangrepet mot USA 11. september.