47 prosent støtter aksjonene, mens 34 prosent mener det var galt å ramme mål i Afghanistan. 19 prosent er usikre. Det viser en undersøkelse som Opinion har utført for Aftenposten

Undersøkelsen viser at nordmenn er mer nølende i sin støtte til USAs og Storbritannias militære aksjoner i Afghanistan nå enn de var til NATOs angrep mot Jugoslavia i 1999. Våren 1999 mente 54 prosent at det var riktig bombe mål i Kosovo.

Motstanden mot bombing i Afghanistan er større blant norske kvinner enn blant menn.

37 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, føler seg mer utsatt for terrorangrep hjemme i Norge etter at aksjonene i Afghanistan ble satt i gang, mens 60 prosent sier de ikke tenker så mye på dette.

Kvinnene føler seg langt mer utsatt enn mennene. 48 av kvinnene føler seg mer utsatt nå, mens bare 28 prosent av mennene føler det samme

(NTB)