PER NYHOLM Gaza

Innkjørselen til Gaza by er et mareritt av fattigdom, skitt og ødeleggelse. Utbrente bilvrak flyter i grøftekanten.

Gjennomhullete hus står hulter til bulter på utpinte marker. Khamsinen, den sandholdige, nordafrikanske stormen hamrer inn mot kysten. Havet er grågrønt og skummende av vrede. Avfall og støv virvler gjennom luften. Mennene gjemmer seg bak de rutete kerifijaene sine, kvinnene bak sine hvite hodetørkler.

Trafikken i de hullete gatene er beskjeden. En slakter stiller ut det blodige kjøttet fra kroker foran inngangen til butikken sin, som ikke er mye mer enn en åpen garasje. Foran politistasjonen sitter en håndfull lurvete tenåringer med maskinpistoler.

Politihuset og det tilstøtende fengselet ligger i ruiner, bombet forleden av den allestedsnærværende israelske krigsmaskinen.

Ingen mistet livet, men et halvt hundre mennesker ble såret under denne straffeekspedisjonen. Fangene er nå overført til tomme hus og leiligheter, med rike muligheter for å stikke av.

Hvor er logikken?

Logikken er tung å få øye på. Israel forlanger at det palestinske selvstyret under formann Yasser Arafat skal pågripe såkalte terrorister — og ødelegger deretter det apparatet som skal pågripe dem.

I Midtøsten er det så mye som nok forstås av dem som er direkte innblandet, men som virker eksotisk på andre. Formelt styres den smale landstrimmelen av palestinerne, reelt kan de ikke foreta seg særlig mye annet enn å fjerne avfallet, noe de ikke er flinke til.

Reelt innehas makten av den israelske hær. Dens tungt bevæpnete tropper holder 1,3 millioner palestinere innesperret i et friluftsfengsel, litt større enn Osterøy. Å få utreisetillatelse er forbundet med så store byråkratiske vanskeligheter og så mye plager av militær og annen art, at hundretusener av mennesker ikke har sett slektningene sine i Israel og i de øvrige okkuperte områdene på årevis.

Den beste jorden beslaglagt

For ordens skyld har omkring 5000 jødiske kolonister med statens og de væpnede styrkers hjelp lagt beslag på rundt 30 prosent av Gazastripens beste jord. Her kan innvandrere – som er født i Russland, Sør-Afrika eller Nord-Amerika – leve i årevis uten å se så mye som skyggen av en palestiner.

Kolonistene har sine egne boligområder, sine egne butikker, sine egne strender og sågar sine egne veier. Skulle en innfødt våge å vise seg på områder som er forbeholdt jødene, risikerer han å bli skutt på stedet – av sikkerhetsgrunner naturligvis.

Det skjer igjen og igjen.

Denne uken kom det på ny til kraftige skuddvekslinger på Gazastripen. Det forventes at de kommende dagene vil føre til en skjerpelse snarere enn til en nedtrapping av konflikten.

Ikke bare i Gaza, men også på Vestbredden, hvor israelske stridsvogner holder Arafat innesperret i Ramallah.

60 prosent arbeidsløse

I mellomtiden forfaller den palestinske økonomien som følge av den israelske blokaden. I Gaza er det trolig over 60 prosent arbeidsløse. Den årlige gjennomsnittsinntekten anslås å ligge på 15.000 kroner. Mange lever allerede under fattigdomsgrensen, som er fastsatt til 15 kroner om dagen.

— Ingen dør av sult, men vi ser tegn på begynnende underernæring, især blant småbarn og gravide kvinner, sier Constantine Dabbagh, som leder Kirkerådet i Midtøsten sitt nødhjelpsarbeid i Gaza.

Tidligere tiders praksis, hvor israelske arbeidsgivere hentet underbetalte arbeidere i Gaza om morgenen for å bringe dem hjem igjen om kvelden, er for lengst slutt. I stedet importerer israelerne nå sin billige arbeidskraft fra Filippinene og Thailand.

- Apartheidsystem

— Vi har å gjøre med et rent apartheidsystem, kommenterer en høytstående FN-funksjonær.

— Historien om palestinernes manglende rett til å benytte egne strender og egne veier er iøynefallende. Men systemet handler om at det diskrimineres hele tiden og overalt mot palestinerne – fordi de er palestinere.

Dr. Dabbagh sukker tungt bak skrivebordet sitt, som flyter med rapporter om ulykker og nød.

— Kan hende det beste ville være om israelerne annekterte oss. Så kunne vi i det minste bli annenrangs borgere som andre palestinere. Nå er vi intet ...

Unge drives til ekstremisme

Følgen er en håpløshet og en perspektivløshet som driver i alle fall mange unge inn i ekstreme nasjonalistiske og religiøse bevegelser som Hamas og Islamsk jihad. Særlig Hamas menes å stå sterkt i Gaza.

Hvorfor? Fordi Hamas – i motsetning til Arafat, som ikke har fått noe ut av sin moderasjon og sin ettergivenhet – gjør motstand.

Med den fortsatte undertrykkelsen tror israelerne, eller hevder å tro, at en ny generasjon av enda mer moderate og enda mer ettergivende ledere vil dukke opp på den palestinske siden.

Lokale observatører i Gaza – som vel å merke ikke er palestinere, men politisk trente utlendinger – tror snarere at det vil skje en ytterligere radikalisering. Den før nevnte FN-funksjonæren snakker med et gys om den dagen i løpet av de neste 10 år da det vil være flere arabere enn jøder i Israel og de okkuperte områdene.

Men kanskje forstår heller ikke disse politisk trente utlendingene helt hva som foregår. Kanskje forstår israelerne det hele bedre. Kanskje vet de ganske nøye at de legger opp til en situasjon, hvor de med sin fulle militære styrke kan slå ned på de gjenstridige palestinerne overalt, hvor de måtte finnes – i det egentlige Israel, i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza – i den hensikt å fordrive dem.

— Det ropes opp om palestinerne, som om de utgjør en trussel mot Israel. Kjensgjerningen er at israelerne besitter en kolossal våpenmakt, som de retter mot de forsvarsløse palestinerne, sier FN-funksjonæren.

Rakettføde

Da israelerne forleden bombet Gaza by, hang deres amerikanske Apache-helikoptre i flere minutter i et parkeringskretsløp ut over havet, mens de gjorde klar til å avfyre raketter. Alle nede i byen visste hva som kom. Ingen var i stand til å hindre det eller til å svare igjen. Så meget for Sharanskys våpenhysteri!

Som dagen er på hell, kan man nok en gang fundere over denne konflikten som har pågått i godt hundre år, og hvis kjerne er at millioner av mennesker er kommet utenfra og har fordrevet millioner av mennesker innenfra. Mennesker som er født i Palestina, er nå flyktninger i sitt eget land eller tilstøtende land. Mennesker som er født annetsteds har overtatt husene deres, jorden og oliventrærne. Israelerne krever sikkerhet, palestinerne krever rettferdighet. Hvor løsningen finnes, aner ingen.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

FANGET: Barnehagen til disse palestinske barna er full av kulehull etter et israelsk angrep i begynnelsen av uken. Helikoptre med raketter hang i flere minutter over havet. Alle i byen visste hva som kom, men kunne ingenting gjøre.
FOTO: SCANPIX