Lundestad, direktør ved Nobelinstituttet og dessuten historieprofessor og ekspert på amerikansk politikk, var litt overrasket over at president Bush sparket forsvarsminister Ronald Rumsfeld nå.

— Tidligere har Bush forsvart ham i tykt og tynt. Han sa også nei da både hans tidligere stabssjef og konen Laura ba ham skifte ut Rumsfeld. Men slik situasjonen var blitt, var han omgitt av fiender, så det var bare et tidsspørsmål før dette måtte skje.

— Dessuten vil det jo virke som en konsesjon overfor demokratene. Det vil gjøre forholdet bedre enn det ellers ville vært, og Bush sier nå at han ønsker dialog, sier Lundestad.

Ikke snarlig tilbaketrekning

Den nye forsvarsministeren Robert Gates (63) er tidligere CIA-sjef, og har det siste halvåret vært medlem av Iraq Study Group, som om kort tid vil legge frem sine anbefalinger for den videre vei i Irak. Dette studiearbeidet ledes av de to erfarne politikerne, republikaneren James Baker og demokraten Lee Hamilton. Gates har ennå ikke tonet flagg i Irak-spørsmålet

— Hva tror du byttet av forsvarsminister får å si for krigen i Irak?

— Jeg vil bli overrasket hvis det betyr noe på kort sikt. Bush har forsikret at USA skal fortsette som før, og ikke noe av det som er sagt etter valgnederlaget tyder på snarlig tilbaketrekning.

- Bare dårlige opsjoner

— Problemet for amerikanerne er alle feilene som ble begått i begynnelsen av denne krigen. Derfor er det i dag ingen gode løsninger i sikte, bare dårlige opsjoner. Å bli værende fortoner seg like dårlig som å trekke seg ut. Å forlate et Irak i kaos ville være uansvarlig, dessuten et altfor stort nederlag for USA.

— Den republikanske senatoren John McCain gjentok etter valgnederlaget at løsningen er å senda enda flere tropper til Irak for å slå ned motstanden en gang for alle?

— Ja, han har jo hele tiden vært kritisk til Rumsfeld. Men en slik løsning har jeg ingen tro på.

Demokratene er splittet

— Kan Baker-kommisjonen komme med konstruktive forslag?

— Det tviler jeg på. De vil nok foreslå mer aktivt diplomati overfor Syria og Iran, at man skal prøve en mer desentralisert struktur i styringen av Irak og at det må skapes en dialog mellom sunnier og shiaer. Men dette er alt sammen tanker som er tenkt før. Det er vanskelig å tenke noe dramatisk nytt når det gjelder Irak, sier Lundestad.

— Demokratene har ikke noe entydig alternativ, selv om Nancy Pelosi, som blir den nye lederen i Representantenes hus, krever en ny kurs. Partiet er fullstendig delt. Mange av de nye representantene er svært konservative og står ganske nær presidenten, mens andre vil ha umiddelbar uttreknng fra Irak.

- Vil unngå konfrontasjon

Demokraten Carl Levin, som muligens overtar etter Warner som leder av forsvarskomiteen, håper på ny kurs i Irak. - Jeg håper og tror at Rumsfelds avgang vil føre til en ny kurs i Irak. Det står for meg som det viktigste, sier han.

— Skiftet av toppsjef i Pentagon er et signal om at mye vil bli satt inn for å unngå konfrontasjon i spørsmål som angår nasjonal sikkerhet, sier Dov Zakheim, som forlot Pentagon i 2004, til The New York Times.

Forsvarsanalytikeren Daniel Goure mener nominasjonen av Gates viser at president Bush ikke tar sikte på noen dramatisk omlegging av kursen. - Gates er realist og pragmatiker og kommer ikke til å virke som lynavleder, sier Zakheim.