Det viser en Unicef-rapport om barnedødsfall etter ulykker i OECD-land. Nær halvparten av alle dødsulykker med barn under 14 år i den vestlige verden skjer i trafikken. Høyt på listen over dødsårsaker står også drukning, påført skade, fallulykker, brann og forgiftninger, skriver Aftenposten.

Unicef mener at om lag halvparten av ulykkene kunne vært unngått dersom forebyggingen og barnesikringen hadde vært bedre.

Sverige har det laveste tallet med 5,2 barn per 100.000 barn. Også USA, Italia og Nederland har lave tall.

I Norge var det 7,6 dødsfall per 100.000 barn fra 1991-1995. Statistikken har gått sterkt nedover siden 70-tallet, i 1970 døde 21,6 per 100.000 barn i ulykker.

To av tre barn som dør i ulykker er gutter.

NTB