Han tiltales for å ha tilegnet seg fem vevsprøver og hårprøver av ulv og for å ha oppbevart disse. Prøvene stammet av ulovlig felt ulv, og etter viltloven tilhørte de Viltfondet, ifølge Økokrim. Sekundært tiltales han for heleri. Han tiltales også for brudd på våpenloven. De straffbare forholdene skal ha skjedd fra januar 2001 til juni 2004.

Toverud har i mange år vært en av landets mest markante ulvemotstandere, og han har gjennom utallige leserbrev i flere aviser hevdet at dagens ulvestamme er et resultat av systematisk utsetting av ulv.

I april i fjor ble Toverud pekt ut av NRK Brennpunkt som en av de sentrale mennene i et illegalt ulvenettverk på Østlandet. Kort tid seinere ble han innkalt til avhør hos Økokrim.