Etter 45 år med forbud åpner Sverige igjen for jakt på ulv.

I løpet av desember skal det svenske Naturvårdsverket avgjøre hvor mange dyr det skal gis fellingstillatelse på i vinter. Nivået skal bli satt til et sted mellom 20 og 40 ulver.

Den svenske ulvebestanden antas å være på om lag 200 dyr. På 1970-tallet var ulven nærmest utryddet i Sverige.

Hva mener du om ulvejakt?