— Nedgangen er kraftig. Hver fjerde ulv i den norske bestanden er borte siden forrige vinter. Mens en tredel av den skandinaviske ulven oppholdt seg i Norge for få år siden, har vi nå bare en femdel av stammen, sier ulveforsker Petter Wabakken til Aftenposten.

Han mener årsaken er at mange ulver er blitt drept ved jakt.

— I løpet av de siste årene har vi hatt to omganger med store uttak av ulv ved jakt. I fjor ble det i tillegg åpnet for regulær ulvejakt for første gang siden fredningen på 1970-tallet. Fem ulver ble skutt etter at 400 personer fikk fellingstillatelse, sier ulveforskeren.