Landets utenriksdepartement viser til at landet tidligere i år trakk seg fra en bilateral forsvarsavtale med Russland.

Dette gjør det mulig for Ukraina å innlede et aktivt forsvarssamarbeid med europeiske land, fremholder departementet.