Ifølge statsminister Jurij Jekhanurov trengs det mer tid til å diskutere blant annet gassprisen.

– Dessverre var vi ikke i stand til å få ferdig dokumentene. Det første spørsmålet er gassprisen, hvordan priser skal fastsettes og hvor lenge de skal vare, sa Jekhanurov til ukrainsk fjernsyn lørdag.

Prisen på russisk gass kommer til å bli bortimot fordoblet hvis avtalen som nå ligger på bordet, blir vedtatt.

Et flertall av de folkevalgte har protestert kraftig på avtalen, som de mener er et svik mot nasjonen, og de vedtok nylig å sparke hele regjeringen. Den sitter imidlertid fortsatt etter at president Viktor Jusjtsjenko stemplet vedtaket som ulovlig.

Ifølge statsministeren må regjeringen også ha mer tid til å avgjøre hvem som skal undertegne avtalen, siden nasjonalforsamlingen denne uken vedtok å sparke flere ministere som har deltatt i forhandlingene.

Jusjtsjenko har foreløpig ikke kommentert nasjonalforsamlingens siste trekk.