Ukrainas president Leonid Kutsjma vil om kort tid utstede en dekret som åpner som amerikansk bruk av ukrainsk luftrom, sier Evhen Martsjuk, leder av sikkerhetsrådet.