Den nye loven, som Chávez har døpt «alle lovers mor», vil gi ham makt til egenhendig å endre statlige institusjoner på elleve nøkkelområder, inkludert økonomien, forsvaret og oljeindustrien, ved simpelthen å utstede ordrer.

Onsdag vedtok nasjonalforsamlingen i Caracas å gi Chávez retten til å styre Venezuela ved dekreter de neste 18 månedene. Det betyr at presidenten kan få sin vilje gjennom uten innblanding av de folkevalgte.