Observatører kaller det en seier for Kina at det lyktes å få nabolandene Kirgistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Kasakhstan og Russland til å stemple de opprørske uigurene i Øst-Turkestan som internasjonale terrorister på linje med Taliban under denne ukens møte i Shanghai-gruppen.

Øst-Turkestan omfatter geografisk den sørvestlige delen av Xinjiang-provinsen, som i flere perioder i nyere tid har vært styrt av lokale som en selvstendig stat uten forbindelse til Beijing.

Før terrorangrepene i USA 11. september i fjor hørte man så godt som aldri noen i Kina si ordet Øst-Turkestan. Nå blir det daglig brukt i kinesiske medier.

Terroristsnakk

Kinas arkitekt bak resolusjonen som de seks sentralasiatiske landene i Shanghai-gruppen vedtok på et utenriksministermøte i Beijing, skjulte ikke sin holdning da han møtte utenlandske journalister etter vedtaket.

— Når vi snakker om terrorister, separatister og religiøse ekstremister i de seks medlemslandene, snakker vi om Øst-Turkestan og Usbekistans islamske bevegelse. Vi mener de er sentrale ledd i den internasjonale terrorismen, og de skal bekjempes med alle midler. Det skal ikke brukes andre standarder i bekjempelsen av dem enn i bekjempelsen av andre terrororganisasjoner, sa Zhou Li, visedepartementssjef i Kinas utenriksdepartements avdeling for Øst-Europa og Sentral-Asia.

Zhou forklarte også, kanskje litt vagt, hva han mener med begrepet Øst-Turkestan: «Det dekker over mange grupper som er involvert i bestrebelser på å splitte moderlandet ved forskjellige aktiviteter.»

Frigjøringskjempere?

I de siste ukene har kinesiske medier rapportert langt mer åpent enn tidligere om arrestasjoner av uigurer. Omkring halvparten av Xinjiang-provinsens befolkning er uigurer, og i den sørlige delen dominerer uigurene helt.

De vel syv millioner uigurene i Xinjiang tilhører et tyrkisk folk. De er muslimer, snakker tyrkisk og skriftspråket er arabisk.

Mens det er stor internasjonal oppmerksomhet om Tibet, hvis kultur og religion ikke er fjernt fra han-kinesernes, er det ikke mye internasjonal oppmerksomhet om spenningene i Xinjiang-provinsen. Her har det ifølge kinesisk presse vært flere hundre væpnede sammenstøt mellom opprørere og myndighetene de siste ti årene

Ingen konkrete bevis

Den russiske hæren har tatt til fange kinesiske uigurer, som kjempet sammen med tsjetsjenske opprørere i Tsjetsjenia. De arresterte ble utlevert til rettsforfølgning i Kina. Det er også flere ganger blitt hevdet at uigurer ble utdannet hos Taliban i Afghanistan. Zhou Li kan imidlertid ikke tallfeste hvor mange kinesiske uigurer som har fått militær trening i Afghanistan.

— Vi har ingen konkrete bevis og kan derfor ikke fremlegge noe materiale, sier han.

Bedt om å melde seg

For få dager siden opplyste myndighetene i Xinjiang at man ved en forsterket innsats har arrestert 166 separatister og «andre kriminelle» fra 20. september til 30. november. Myndighetene har krevd at alle muslimske separatister i Xinjiang melder seg til myndighetene innen 10. februar.

Hva som skjer med folk som selv melder seg, opplyses ikke.

27. desember ble ti dødsdømte henrettet i Xinjiang. Like før nyttår ble det henrettet vel 40 i hele Kina. De tallene er likevel ikke store sammenliknet med de antatt 2000 henrettelsene som skjedde i hele Kina under en kampanje mot kriminalitet fra april til juli i fjor.

fakta/uigurene

Uigurene er det innfødte folket i Øst-Turkestan, også kjent som Xinjiang autonome region, en del av dagens Kina.

Folketall: Siste offisielle telling viser at det er 7,2 millioner uigurer i Xianjiang. Det finnes også til sammen 500.000 uigurer i Kasakhstan, Usbekistan, Kirgistan, Turkmenistan og Tadsjikistan. I Pakistan, Afghanistan, Saudi-Arabia, Tyrkia, Europa og USA er det dessuten 75.000 utvandrede uigurer.

Språk: Uigurene er et tyrkisk folkeslag og språket er en del av den tyrkiske språkgruppen.

Religion: Sunni-muslimer

Navnet uigurer er nevnt i krøniker fra Han-dynastiet (206 f. Kr. til 220 e. Kr.) og beskriver et folk som bodde mellom vestbredden av Den gule flod, Øst-Turkestan i vest og den mongolske steppe i nordøst så tidlig som 300 f. Kr.

Grunnlegger av uigurenes rike var Kutluk Bilge Kul Khagan (konge eller hersker) på 700-tallet.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende