— DE FLESTE DINOSAURENE døde for tusenvis av år siden, men de to her på øyen holder seg i live, fnyser professor Jouni Suistola ved Near East University i den tyrkisk-kypriotiske delen av Nicosia.

Finnen har jobbet på universitetet i ti år, og dinosaurene han tenker på er president Rauf Denktash i hans egen del av Kypros, samt Tassos Papadopoulos i det offisielle Kypros, i sør.

De to støttet egentlig FNs fredsprosess, men hoppet av i siste sving og agiterer nå for nei i hver sin avstemning lørdag. Papadopoulos har mest gjennomslag.

Suistola tror, som alle andre, at det ender med ja til FN-planen i nord og nei i sør. Dermed blir det ingen samling denne gangen heller for kypriotene som har levd atskilt siden Tyrkia i 1974 invaderte og besatte de nordlige delene.

UNDER LIGGER KRANGELEN om hvorvidt den tyrkiske invasjonen den gangen var legitim som følge av stadig sterkere gresk-kypriotisk dominans og et kupp i sør, eller om Tyrkia bare brukte en forbigående politisk utvikling som påskudd - og uansett skulle vært ute for lengst. Men det er bare ett av mange spørsmål i en innfløkt konflikt.

Nå arrangeres det stormøter både for og mot fredsplanen både i nord og sør. Men gatene i sør er dominert av nei-folk, ikke minst fordi skoleelever nærmest har gjort mytteri og bruker dagene på gatene med agitasjon for «oxi», nei.

Tyrkisk-kypriotene, færre en 20 prosent av øyens samlede befolkning, frykter gresk-kypriotenes dominans. Derfor har de - støttet av Tyrkia - tatt seg godt betalt i dragkampen om FN-avtalen. Gresk-kypriotene er blant annet forbannet for at avtalen fortsatt vil gi Tyrkia spesialstatus som «garantimakt» på Kypros og dermed muligheten til å intervenere politisk.. Gresk-kypriotene er redde for at den nære naboen Tyrkia i en gitt situasjon kan sluke dem.

FN og EU er forbannet fordi det går galt. Særlig EU som blir sittende med umiddelbare problemer. Kypros blir jo uansett medlem fra 1. mai, og med fortsatt deling får EU en vrien grense å passe på.

— Jeg føler meg svindlet av den gresk-kypriotiske regjeringen, sa EUs utvidelseskommissær Günter Verheugen uvanlig direkte i Europaparlamentet onsdag.

Da Kypros søkte medlemskap i 1990, var det på vegne av hele øyen. Fordi regjeringen forsikret at den ville gjøre alt for å få til en samling, stilte ikke EU samlingen som betingelse for medlemskap.

Papadopoulos-regjeringen hadde godtatt at der partene ikke ble enige under forhandlingene, skulle Kofi Annan fylle ut avtalen. Med regjeringens nei falt også - etter alt å dømme - håpet om ja blant gresk-kypriotene. Bedre ble det ikke av at kommunistpartiet Akel også sa nei i går, etter først å ha sagt ja.

En FN-resolusjon som skulle sukre avtalen litt for gresk-kypriotene, ble stanset av Russland i Sikkerhetsrådet.

Dermed blir det ulvetider for Kypros fra lørdag kveld av.

— Det vil antakelig ende med permanent deling og anerkjennelse av Nord-Kypros som selvstendig stat på sikt, tror professor Jouni Suistola.