Pågripelsene er de siste i en rekke drastiske tiltak fra myndighetenes side for å bedre hygienesituasjonen i landet, melder BBC radio lørdag.

Mennene fikk forsikringer om at de vil bli løslatt dersom de lover å installere toaletter i hjemmene sine innen en uke.

De lokale helsemyndighetene forsøker å lære opp befolkningen i det tett befolkede Torocco-distriktet til å slutte å gjøre fra seg «i buskene» og heller gå på et toalett.

– Det er patetisk, sier distriktssjef Emmanuel Osuna. – Europeere og amerikanere kan fly ut i verdensrommet, mens jeg må jage etter folk som hevder de ikke har tid til å lage selv den enkleste latrine, sier han oppgitt.

I forrige uke svømte 50 personer over en elv som grenser til Kenya for å unngå å bli arrestert og slippe å bygge en latrine, ifølge BBC-rapporten.