"Planeten", som går i bane rundt en fjern stjerne, er så stor at astronomene ikke er sikre på om det dreier seg om en planet. Giganten er 17 ganger så massiv som Jupiter — solsystemets største planet - og forskerne kan ikke forklare hvordan et slikt objekt har oppstått.

Den er for stor til å forklares med en modell for planeter, og er stor nok til å være en type stjerne.

— Vi ventet aldri at naturen kunne danne en så enorm planet, og det er heller ikke sikkert at det er en, sier Paul Butler ved Carnegie-stiftelsen i Washington til Ananova.

Stiftelsen gjør observasjoner for å finne ut om objektet er en planet, en brun dverg-stjerne, eller en blanding av de to.(Origo)