Resolusjon 1402 krever øyeblikkelig israelsk tilbaketrekking fra de palestinskstyrte byene, samt "en meningsfull våpenhvile".

Israel har valgt å tolke resolusjonen dit hen at en tilbaketrekking først skal følge etter at en våpenhvile er trådt i kraft, og fikk mandag støtte for dette synet av en talsmann for Det hvite hus.

Det fikk FNs generalsekretær Kofi Annan til å reagere, og understreke at ingen av resolusjonstekstens punkter er å anse som forutsetning for at de øvrige punktene skal settes ut i livet.

Annan viste videre til Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby, som i forbindelse med lørdagens avstemning i rådet understreket at resolusjonen etter Sikkerhetsrådets oppfatning ikke inneholder noen rekkefølge for etterlevelse av kravene.

Også en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sluttet seg mandag til dette synet, og skapte dermed forvirring om USAs syn.

(NTB)