– Stramme kredittforhold, den pågående nedgangen i boligmarkedet og økte energipriser kommer trolig til å hemme den økonomiske veksten de kommende kvartalene, het det i en uttalelse fra sentralbanken tirsdag.

Det er andre gang på rad sentralbanken velger å beholde den viktigste amerikanske styringsrenta på samme nivå som den har vært siden april, og avgjørelsen var ventet.

I perioden fra september i fjor til slutten av april ble renta satt ned hele 3,25 prosentpoeng.

Federal Reserve er fremdeles bekymret for de høye energiprisene, selv om oljeprisene har kjølnet noe de siste ukene, fra rekordhøye 147 dollar fatet i juli til rundt 121 dollar fatet.

– Inflasjonen har vært høy, presset av tidligere økninger i energiprisene og enkelte andre varer, skriver sentralbanken, som likevel er optimistisk til at den økonomiske veksten vil ta seg opp igjen.