• Den russiske ubåten har sunket i et område som er oppvekstareal for både torsk og lodde, sier informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til NTB.

— Området er ikke i en sektor der norske fiskere har lov til å drive fangst, men i og med at det dreier seg om et oppvekstområde, kan situasjonen med den sunkne ubåten likevel ha kommersiell interesse for Norge, sier Lekve.

I Fiskeridepartementet vil man nå avvente Statens stråleverns konklusjoner.

— Deretter vil Fiskeridirektoratet vurdere om situasjonen vil få betydning for norske fiskerier, sier informasjonssjef Olav Lekve.