Verken regjeringen eller det svenske forsvaret ville ut med konkrete opplysninger om situasjonen fredag. Men operasjonsleder Jonas Wikström bekreftet på en pressekonferanse at det var iverksatt en større operasjon, som minst involverte opp til to hundre tjenestemenn.

– Vårt primære mål innledningsvis er å innhente mer informasjon for å kunne gjøre ytterligere analyser, sa Wikström.

Han ville verken utdype hva slags informasjon svenske myndigheter satt på, hvilken form denne informasjonen hadde eller hvilket opphav den hadde.

– Men den stammer fra en troverdig kilde, understreket operasjonslederen flere ganger.

Ifølge Svenska Dagbladet foregikk operasjonen rundt Kanholmsfjärden i den midtre skjærgården, hvor det går store seilingsleder.

Stort hemmelighold

– Vi har fartøy, fly og heimevernssoldater i det aktuelle området som gjør undersøkelser knyttet til analysearbeidet som pågår. Området er dessuten sterkt trafikkert, og derfor er det viktig at vi går ut og informerer om hva vi gjør, sier kommandør Jonas Wikström.

Det var fredag ikke aktuelt å opplyse om eller bekrefte hvor aksjonen pågikk, om det var i forbindelse eller i nærhet til noen forsvarsanlegg eller om mistanken var rettet mot et spesielt land.

– Det er viktig at vi i en slik situasjon, når vi merker en eskalering i Østersjøen, å markere veldig tydelig at vi har kontroll på situasjonen, sier militærstrategisk ekspert Stefan Ring ved Försvarshögskolan til TT.

Det er registrerte økt russisk aktivitet i Østersjøen den siste tiden, ifølge Ring.

– Hvis man ikke handler og det skulle vise seg å virkelig være noe, så er jo signalene til motparten at dette ikke er spesielt viktig for oss, sier han.

Russiske krenkelser

De siste måneden er det kommet en rekke meldinger om hvordan russiske fly har krenket nabolandenes luftrom, også Sveriges. Wikström vil «overhodet ikke spekulere» på om den mistenkelige undervannsaktiviteten kan settes i sammenheng med krenkelsene.

Han vil ikke engang kommentere om det kan være snakk om at en ubåt har tatt seg inn i farvannet, slik det var flere eksempler på i 1980-årene da en store mengde krenkelser fra sovjetiske ubåter førte til krise mellom de to landene.

– Vi tar dette på største alvor, understreker Wikström.

Den første ubåtepisoden fant sted allerede i 1980, da et russisk fartøy ble observert ved Utö øst for Stockholm. Den største hendelsen var da ubåten U 137 gikk på grunn utenfor Karlskrona i 1981.

Regjeringen orientert

Forsvarsminister Peter Hultqvist sa fredag kveld at han er fullt ut orientert om situasjonen og at han fortløpende holdes informert av forsvaret.

– Jeg har full tillit til deres vurderinger, sa han.

Utenriksminister Margot Wallström vil ikke kommentere opplysningene.

– Jeg kan bekrefte at utenriksdepartementet er blitt informert av forsvarsdepartementet om hva forsvaret har rapportert om. For øvrig viser vi til forsvaret, sier utenriksministerens pressesekretær, John Zanchi, til nyhetsbyrået TT.

Stoltenberg informert

NATO-sjef Jens Stoltenberg er informert om de dramatiske meldingene om undervannsaktivitet i den svenske skjærgården.

– Jeg har fått meldinger om at det er aktivitet i farvannet utenfor Stockholm, men det er galt av meg å kommentere det nå, sier Stoltenberg til NRK.

Det svenske forsvaret sier de har svært troverdige kilder på aktiviteten, og har satt ut flere hundre soldater for å finne det som kan være en ubåt.

– Nå tror jeg det er viktig å først få klarhet i hva det er som faktisk skjer, sier NATOs generalsekretær.