I Norge er 49,9 prosent av de spurte negative, mens 24,3 prosent er positive til amerikansk utenrikspolitikk. Norge skiller seg ikke nevneverdig fra EU-landene, der 47 prosent mener den amerikanske politikken er skadelig, mens 26 prosent er positive.

Tony Blair, som nettopp har drøftet Irak-politikken med Bush, har ikke folket med seg i sin beundring for den ameri-kanske presidenten. 52 prosent av de spurte britene mener den amerikanske politikken har negative følger for deres land, mens bare 30 prosent har den samme positive innstillingen som sin statsminister. Bildet i Tyskland skiller seg ikke stort fra det britiske. Tallene fra Frankrike, Spania og Italia foreligger ikke ennå.

Hos våre nordiske naboer er man også stort sett negative bortsett fra i Danmark hvor 36 prosent er positive, mens 35 prosent er negative. I likhet med danskene, er irene positive til den amerikanske utenrikspolitikken. 38 prosent mener ifølge Dagbladet at den gagner dem, mens 29 prosent mener den er skadelig.

Mest positive er de i det eneste landet i Midtøsten som omfattes av undersøkelsen. 74 prosent av israelerne mener at den amerikanske utenrikspolitikken gagner landet, mens bare 17 prosent mener den er skadelig.

Undersøkelsen «Folkets stemme» omfatter 36 land. 28.000 mennesker har deltatt i meningsmålingen som er foretatt av Gallup International i juli og august. (NTB)