Høyesterett mener president George W. Bush gikk ut over sin myndighet da han opprettet spesialdomstolene for fem år siden og sier prosedyrene er et brudd på Genèvekonvensjonen.

Kjennelsen kommer i forbindelse med en anke av dommen mot Osama bin Ladens tidligere sjåfør, Salim Ahmed Hamdan. Hans forsvarere mener at det er Kongressen, og ikke Bush, som ifølge grunnloven har myndighet til godkjenne militærdomstoler.

Domstolen slår fast at militærdomstolen som behandlet Hamdans sak mangler myndighet til å fortsette fordi domstolen og dens prosedyrer bryter med internasjonale avtaler om behandling av krigsforbrytere og også amerikanske militære lover.

Høyesterett var delt i denne saken og fem av dommerne stemte for kjennelsen, mens tre var imot. Høyesterettsjustitiarius John Roberts valgte å ikke delta i behandlingen av saken. Årsaken var at han hadde behandlet en anke i denne saken for en lavere domstol før han gikk til høyesterett.

En talsmann for Det hvite hus sier de vil kommentere kjennelsen når de har fått lest den.

Terrordomstolen som skulle dømme Guantanamo-fanger bryter med internasjonale avtaler og amerikanske militære lover, slår USAs høyesterett fast. FOTO: SCANPIX
HO