Uendret rente er som ventet, men advarselen kan tyde på at Federal Reserve vil øke lånerenta på et senere tidspunkt. Renta er på 6,5 prosent, noe den har vært siden den siste halvprosents-økningen i mai.