Senatorer fra begge partier har de siste dagene arbeidet for å finne fram til et tverrpolitisk opplegg, og forslagsstillerne, demokraten Carl Levin og republikaneren Lindsay Graham, mener de har et opplegg som har gode muligheter for å finne nåde blant senatorene.

Enkelte senatorer og menneskerettighetsgrupper ble forskrekket i forrige uke da Senatet med 49-42 stemmer vedtok et forslag fra Graham om at ingen Guantanamo-fanger skal kunne bringe sin sak inn for det amerikanske rettssystem.

Nå ser det ut som et tverrpolitisk opplegg er klart, der utenlandske fanger i amerikansk varetekt blant annet skal kunne anke sin sak inn for ordinære domstoler hvis militærtribunaler har idømt dem dødsstraff eller fengsel på ti år eller mer. Er straffen mindre enn ti år kan det være aktuelt med en høring.

Engasjert Cheney

Dette liker Det hvite hus dårlig, og visepresident Dick Cheney har personlig engasjert seg for å hindre at angivelige terrorister blir vist imøtekommenhet. Også justisdepartementet og Pentagon har støttet varmt opp om alle opplegg som ribber Guantanamo-fangene for alle juridiske rettigheter.

– Sannheten er at Bush-administrasjonen vil elske et opplegg som frarøver Guantanamo-fangene alle muligheter for å prøve en sak for ordinære domstoler, sier demokraten Jeff Bingaman som har deltatt i de siste dagers arbeid med å finne kompromisser.

Hvis Senatet stemmer for kompromissforslaget skal saken opp i Representantenes hus, og nå bruker Cheney all sin politiske kløkt på å vinne de republikanske lederne over på sin side.

Problemet for Det hvite hus er at formuleringer fra et forslag som senator John McCain står bak, skal innarbeides i kompromissforslaget. Det blir vanskelig å svelge for mer enn én republikaner, ettersom McCain vil ha forbud mot tortur og mishandling av personer som er mistenkt for terrorhandlinger og som holdes i forvaring på amerikanske anlegg.

Tortur eller ikke

Cheney har full støtte i Det hvite hus for sitt standpunkt om at det ikke skal vises noen form for imøtekommenhet overfor det han kaller «terrorister». Mens McCain vil ha forbud mot alle former for tortur, mener Cheney at det må åpnes for bruk av egnede avhørsmetoder når hensyn til nasjonal sikkerhet står på spill.

– Jeg tror Det hvite hus har fått fram sitt syn, og det gjelder både president og visepresident, sier Roy Blunt, som er republikanernes nye leder i Representantenes hus.

Hvis kompromissforslaget, der McCains formuleringer om tortur er innarbeidet, blir vedtatt av begge kamre i Kongressen, går det til Bush for undertegning. Verken Det hvite hus eller Kongressen ønsker i dag noen opprivende strid om denne lovpakken. Til det har Bush for mye å tape i opinionen og mange republikanere har gjenvalg å tenke på.

Ingen må forledes til å tro at Cheney opererer på egen hånd i denne saken. Hans talskvinne Lea Anne McBride sa i helgen at Cheney har presidentens øre, og alle hans uttalelser reflekterer den samlede regjeringens standpunkt.