Med et nytt dramatisk inngrep har USAs sentralbank Federal Reserve senket renten på boliglån og andre langsiktige lån i håp om at det vil stanse fallet i boligprisene og stimulere landets matte økonomi.

Med beslutningen om å pumpe ytterligere nesten 1200 milliarder dollar i omløp på få måneder, har direktør Ben Bernanke gjort det klart at hans løfter om å bruke mulige instrumenter i verktøykassen må tas på alvor.

En fordobling

Det nye grepet etter et to dager langt styremøte som endte med et enstemmig vedtak, overgår alt regjeringen har kunnet gjøre for å hindre at finanssystemet bryter sammen. Det er snakk om mer enn dobling av tidligere utspill fra Federal Reserve.

Før møtet spådde eksperter at sentralbanken ville øke sine oppkjøp av boliglån, men inngrepet ble langt større enn ventet, og ingen hadde forutsett at banken nå også kjøper langsiktige statsobligasjoner.

Styret synes å ha innsett at økonomien er alvorlig svekket siden forrige møte i januar. Dessuten demonstrerer man at mye mer kan gjøres.

Virket med en gang

Inngrepene har umiddelbart fått ønsket virkning. Renten på en tiårig statsobligasjon falt på få minutter fra nesten 3 prosent til 2,5 prosent. Renten på et 30-årig boliglån er under fem-prosentgrensen og beveger seg ned mot 4,5 prosent.

Økonomer er enige om at inngrepet vil stimulere økonomien. Det blir billigere å kjøpe fast eiendom, og mange vil kunne skaffe seg et økonomisk pusterom ved å omprioritere til en vesentlig lavere rente. På den måten skal man hindre en del tvangsauksjoner.

Samtidig øker likviditeten så mye at det for både forbrukere og næringsvirksomheter vil bli vesentlig lettere å skaffe seg nye lån. Denne delen av innsatsen styrkes gjennom spesielle programmer som banken allerede antyder vil bli utvidet.

Dollarkursen ned

Det mest dramatiske leddet i det nye utspillet er en plan om å kjøpe statsobligasjoner for 300 milliarder dollar. Rentefallet kom før første obligasjon var kjøpt, og det samme gjelder et fall i dollarkursen med nesten fem prosent. Det blir mindre attraktivt å plassere likvider i amerikansk valuta.

Den billigere dollaren er et nyttig biprodukt av de nye grepene, selv om regjeringen står fast på at man ønsker en sterk dollar. Lavere kurs betyr at amerikanske varer blir mer konkurransedyktige, mens importen blir begrenset.

Federal Reserve vil samtidig kjøpe boliglån for opp til 750 milliarder dollar, mer enn en dobling.

Rekordlav rente

De første kjøpene av boliglån senket renten nesten et helt prosentpoeng og denne gang tror eksperter på et fall omkring et halvt prosentpoeng når sentralbanken ender med å finansiere ca. to tredjedeler av boligmarkedet i 2009. Renten kan bli den laveste siden annen verdenskrig.

De nye inngrepene finansieres ved at sentralbanken setter mer fart på seddelpressen. Dermed økes risikoen for inflasjon på litt lengre sikt. Fra flere hold hevdes det at inflasjonen en gang i 2010 blir et positivt problem fordi det vil vise at det er kommet fart i økonomien.

Tar det senere ...

I første omgang er faren for inflasjon skjøvet i bakgrunnen. Det er tvert imot glede over at siste rapporter viser mindre prisstigning, hvilket reduserer faren for en ødeleggende stagflasjon der fallende priser og produksjon virker gjensidig forsterkende.

Sentralbanksjef Bernanke, som har studert den store depresjonen mer enn noen annen, har nå demonstrert at alle krefter settes inn for å trekke USA ut av den langvarige resesjonen.

Neal Soss, sjeføkonom i Credit Suisse, sammenfattet overfor Washington Post bramfritt den økonomiske krisen: «Når huset ditt brenner, så slukker du ilden. Hvis det betyr at møblene blir våte, så tar du deg av dem etterpå.»

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

DE SOM BESTEMMER: Dette er styret i Federal Reserve, USAs sentralbank, med Ben Bernanke i midten.
Ho
Yuri Gripas