Det er andre år på rad at USA kommer svært dårlig ut i popularitetstesten som Pew Global Attitudes Project gjennomfører hvert år. Det er særlig i den muslimske verden krigen i Irak og Bushs lederskap slår negativt ut.

Men undersøkelsen viser at USA og de europeiske land har nærmet seg i synet på Irans atomprogram og striden mellom Israel og palestinerne, etter at de transatlantiske forbindelser har vært noe kjølig den senere tid.

– Det er en utbredt følelse av at land som ikke har atomvåpen ikke skal få mulighet til å skaffe seg dem. Denne oppfatningen gjør seg særlig gjeldende i de vestlige land, skriver Pew-instituttet.

Undersøkelsen er foretatt i 14 land, og 17.000 personer har vært intervjuet. Resultatet ble offentliggjort samme dag som president Bush kom på sitt overraskende besøk til Bagdad.

I ti av de 14 landene mener et flertall av befolkningen at den amerikanskledede invasjonen av Irak har gjort verden mer utrygg. Mens 51 prosent av amerikanerne mener verden er blitt tryggere, er bare 30 prosent av britene og bare sju prosent av spanjolene av samme mening.