Myndighetene har funnet hjemmel for virksomheten i en lite kjent type fullmakter kalt National Security Letters. Både forsvarsdepartementet Pentagon, det føderale politiet FBI og etterretningstjenesten CIA har brukt metoden, het det på avisens nettsider søndag.

Banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner som har mottatt henvendelser av denne typen, har ifølge New York Times som regel utlevert dokumenter frivillig. Dette har ført til skarp kritikk, og borgerrettsaktivister vurderer å klage overvåkerne inn for domstolene for krenkelse av privatlivets fred.

– De militære og CIA har lenge hatt bare begrenset adgang til å drive etterretning innenlands. De har forbud mot å blande seg inn i tradisjonell håndhevelse av loven, og CIAs arbeid innad i USA har stort sett vært begrenset til å rekruttere folk til spionasje i utlandet, skrev New York Times.

Etterretningstjenestemannen Carl Kropf sier CIA og andre organisasjoner bare gjør begrenset bruk av de såkalte nasjonale sikkerhetsbrevene. I forsvarsdepartementet Pentagon beskrives brevene som et verdifullt våpen i kampen for nasjonal sikkerhet.

JASON REED