Tidligere veteran fra Irak-krigen, Daniel Choi, som fikk sparken da han gjorde sin seksuelle legning kjent, var ikke sen om å møte opp på rekrutteringskontoret i Washington denne uka.

— Jeg er nå åpenbart for gammel som marinesoldat. Jeg har nettopp fylt ut søknaden til hæren, forteller han.

For en uke siden ga dommer Virginia Philips ved en domstol i California beskjed om at rekrutteringskontorene skulle slutte med den gamle praksisen kalt «Don’t ask, don’t tell» (ikke spør, ikke fortell), noe som innebar at homofile kunne være soldater dersom de ikke røpet sin legning.

Den amerikanske hæren sier den vil følge kjennelsen.

Overgang

Mandag avviste Philips Pentagons og Obama-administrasjonens anmodning om å fortsette å håndheve denne politikken, som ble innført av president Bill Clinton.

President Barack Obama har sagt at han ønsker å fjerne regelen, men han vil at det skal skje gjennom Kongressen, slik at Pentagon får tid til å takle overgangen.

Onsdag gjorde Obama-administrasjonen igjen det klart at den mener det kun er Kongressen som kan ta avgjørelsen og ba derfor om at regelen fortsatt kan håndheves mens administrasjonen vurderer en anke.

Meningsmålinger viser at amerikanere flest støtter homofile i hæren, men republikanske politikere, deriblant tidligere presidentkandidat John McCain går sterkt imot endringen. For bare noen uker siden ledet han en såkalte filibuster, en uthalingstaktikk som hindret behandling av spørsmålet i Senatet.

Ytringsfrihet

Talskvinne for Pentagon, Cynthia Smith understreker at rekrutteringskontorene tidligere heller ikke spurte søkere om deres seksuelle legning. Forskjellen nå er bare at en søker ikke blir avvist om han eller hun forteller om sin legning.

Ifølge Philips innebærer «Don’t Ask, Don’t Tell» at homofile nektes sin rett til ytringsfrihet, noe som er et brudd på USAs grunnlov.

USAs forsvarsdepartement Pentagon har derfor gitt rekrutteringskontorene rundt i landet ordre om å begynne å ta imot søknader fra homofile.

- Dette er riktig!

Interesseorganisasjoner for homofile lovpriser avgjørelsen – og ber Washington om ikke å gå videre med saken.

— Dommer Philips har igjen vist hva som er riktig for vår nasjonale sikkerhet. Vi ber derfor Obama-administrasjonen om ikke å anke kjennelsen, sier president i menneskerettsorganisasjonen Huma Rights Campaign, Joe Solmonese.

— Don’t Ask, Don’t Tell er et urimelig regime som har tvunget modige lesbiske og homofile amerikanere til å tjene landet i stillhet. Denne praksisen har vært svært skadelig – ikke bare for landets sikkerhet, men også for kjernen for Amerikas verdisyn om rettferdighet og åpenhet, understreker Solmonese.